Allikebakken.dk

Generelle regler

 

Generelle regler vedtaget 25. august 1995

 

Den der sætter flaget op taget også selv flaget ned, eller man sørger for at en anden tager det ned.
 
Man skal huske at skrive på flag-postkassen, hvad/hvem det er der flages for.

Det er endvidere tilladt at flage ved alle festlige lejligheder på Allikebakken samt at flage på halv i tilfælde af dødsfald i familien.
 
Kontingent:
Det årlige kontingent udgør kr. 50,00 pr person.