Allikebakken.dk

Indkaldelse 2011

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2011

 

Onsdag 15. juni

 

Kl 7:00 - flaget hejses af formanden

 

Mødet starter kl 17:00 og afsluttes med middag hos Søren.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud!
  2. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar.
  3. Beretning v/formanden - denne gang skal han kun huske ét år tilbage.
  4. Kasserens beretning v/Søren
  5. Festudvalgets beretning v/Johan
  6. Valg af formand - Morten modtager genvalg.
  7. Valg af kassér - Søren modtager genvalg.
  8. Valg af festudvalg - Johan modtager genvalg.
  9. Indkomne forslag - kommer på dagsordenen efterhånden som de kommer ind.
  10. Eventuelt

 

Lene og Benno er inviteret som observatører.

 

Flaget nedtages inden spisning.

 

Alle medbringer drikkevarer efter behov.

 

Mødet forventes afholdt i nr 7 med mindre den globale opvarmning kan slå igennem omkring flagstangen, så vi kan nyde de nye bænke.

 

Tilmelding kan ske på flaglauget@allikebakken.dk J