Allikebakken.dk

Indkaldelse 2012

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2012

 

Søndag 17. juni

 

Kl 8:00 - flaget hejses af formanden.

 

Mødet starter kl 17:00 og afsluttes med middag hos Søren.

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud
 3. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar - vikaren bestod ikke.
 4. Beretning v/formanden - tag en pude med - der er lovet 19 siders beretning.
 5. Kassererens beretning v/Søren
 6. Festudvalgets beretning v/Johan
 7. Valg af formand - Morten modtager genvalg.
 8. Valg af kasserer - Søren modtager genvalg.
 9. Valg af festudvalg - Johan og Bjarne modtager genvalg.
 10. Indkomne forslag
  1. Johan: Fast plan for afholdelse af generalforsamling. Fx mødestart kl 17:00 og spisning kl 18:30.
 11. Eventuelt

 

Flaget nedtages inden spisning.

 

Alle medbringer drikkevarer efter behov.

 

Mødet forventes afholdt i omkring flagstangen om vejret tillader, og nr 7 har lovet at sørge for mad efter mødet.

 

Tilmelding kan ske på flaglauget@allikebakken.dk J