Allikebakken.dk

Indkaldelse 2015

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2015

 

Mandag 15. juni

 

Flaget hejses af formanden kl 8:00......eller når han vågner.

 

Mødet starter kl 17:00 ved flagstangen. Er vejret i mod os går vi til nr 9.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar
 4. Beretning v/formanden
 5. Kassererens beretning v/Søren
 6. Festudvalgets beretning v/Johan eller Benno
 7. Valg af formand - mon Morten modtager genvalg?
 8. Valg af kassér - mon Søren modtager genvalg?
 9. Valg af festudvalg - mon Johan og Benno modtager genvalg?
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

 

Flaget nedtages inden solen går i seng.

 

Alle medbringer SERVICE og drikkevarer efter behov.

 

Mødet forventes afholdt i omkring flagstangen om vejret tillader.

 

Tilmelding kan ske på flaglauget@allikebakken.dk J