Allikebakken.dk

Indkaldelse 2017

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2017

 

Torsdag 15. juni

 

Flaget hejses af formanden kl 8:00. Han må gerne udvælge substitut, såfremt arbejdet kalder på ham tidligere.

 

Mødet starter kl 17:00 ved flagstangen. Er vejret i mod os holdes mødet i nr 9. Ninna står for kødsovs med spaghetti. Alle medbringer SERVICE og drikkevarer efter behov.

 

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud
 2. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde
 4. Beretning v/formanden
 5. Kassererens beretning v/Søren
 6. Festudvalgets beretning v/Johan eller Benno
 7. Evt beretning fra Styregruppen v/Lene
 8. Evt beretning fra Ungeudvalget v/Anders
 9. Valg af formand - mon Morten modtager genvalg?
 10. Valg af kasserer - mon Søren modtager genvalg?
 11. Valg af festudvalg - mon Johan og Benno modtager genvalg?
 12. Valg af styregruppe - er Lene frisk på et år mere?
 13. Valg af ungeudvalg - har vi stadig unge i lauget?
 14. Indkomne forslag
 15. Eventuelt

 

Flaget nedtages inden solen går i seng.

 

 

Tilmelding kan ske på flaglauget@allikebakken.dk J