Allikebakken.dk

 

 

 

 

Referat af møde i flagstangslaug 15. juni 2010

 

Dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent - Bjarne må hellere styre det show !

 • 2. Valg af fast sekretær

 • 3. Beretning v./ formanden – Morten fortæller for de sidste 2 år

 • 4. Kass’erens beretning – Søren – hvor er kassen ?

 • 5. Festudvalgets beretning – v. Johan ( hav håndklæder parat )

 • 6. Valg af formand – Morten Bruun er født formand

 • 7. Valg af Kass’er

 • 8. Valg af festudvalg ( min. 2 personer )

 • 9. Indkommet forslag : Indkøb af ny flagstang

 • 10. Evt. emner til drøftelse ( Vimpel ! M.v. )

 • 11. Fastlæggelse af tidspunkt for årlig generalforsamling

 • 12. Flaget nedtages inden spisning

 

ad 1. Valg af dirigent

Bjarne fik lov at styre og konkluderede at mødet ikke var ulovligt indkaldt.

 

ad 2. Valg af fast sekretær

Til sekretær valgtes Ninna, som man antog at være fast.

 

ad 3. Formandens beretning

Formanden havde ikke meget at berette.

 

For at dække over dette blev der underholdt med gruk og andre anekdoter.

 

Den tyndbenede beretning blev taget til efterretning.

 

ad 4. Kassererens beretning

Det har været en hård periode siden sidste generalforsamling pga finanskrisen. Men kassereren har klaret krisen for lauget. Kassebeholdningen er fortsat 152,- kr (som i 1997). Regnskabet er ikke officielt pga den store mediebevågenhed.

 

Det blev under kassererens beretning drøftet at genoptage kontingentindbetalingerne - som jo intet har at gøre i regnskabet. Det gør det bare besværligt. Kassereren vil nedsætte et økonomiudvalg, der skal lægge et budget for at klarlægge, hvad der er behov for at indbetaling. Derefter indkaldes der til ekstraordinær general forsamling for at fastlægge kontingentet. Nr 7 ønsker at betale på lige fod, så fremover betales kontingenter pr hustand - ikke pr person. Det er kasseren der skal inddrive kontingenterne.

 

Størrelsen af kontingentet blev diskuteret under kasserens beretning. Oprindeligt er det 50 kr pr person, men en kontingentforhøjelse må tages op på en ekstraordinær generalforsamling, når der foreligger et budget.

 

Kasseren skal lave fordelingsnøgle for den nye flagstang. Indkøberen Johan må holde møde med kassereren herom.

 

Der er faldet en vimpel af udsøgt kvalitet ned fra himlen. Det var tiltrængt.

 

Kassererens beretning blev taget til efterretning.

 

Coach Benno's kommentar: Den var sød!

 

ad 5. Festudvalgets beretning

Festudvalget (Johan) klagede over, at det var svært med fest, når der ikke var penge i kassen. Evt forslag fra festudvalgets side skal med i budgettet, så der kan blive inddrevet kontingenter til arrangementerne.

 

Coach Benno foreslår egne etiketter til øl - tilbyder at sponsere dem.

 

Festudvalgets beretning blev taget til efterretning.

 

ad 6. Valg af formand

Morten blev genvalgt.

 

ad 7. Valg af kasserer

Søren blev genvalgt.

 

Der blev talt lidt forevisning af straffeattest - ja altså en ren en. Hvor forsvinder alle laugets midler hen? Al Qaeda blev nævnt.

 

ad 8. Valg af festudvalg

Johan skal ikke være alene - Bjarne træder til.

 

Forslag til festudvalget:

Hvor laver man flag og flagbajer?

Kan vi evt få en venskabsforening?

 

ad 9. Indkomne forslag

 

Bjarne foreslår overtræk til flagstangen, men hvem vil sætte det på?

 

Postkassen til flagstangen skal mærkes, så man kan se, at den ikke er til post. Johan foreslår at der i stedet sættes et gasskab op, som han vil forsøge at skaffe - det ligner da slet ikke en postkasse.

 

Bjarne henviser til tidligere forslag om antenne i toppen af flagstangen.

 

Skal vi have en stormvimpel? Hvad siger budgettet?