Allikebakken.dk

 

 

 

 

Referat af møde i flagstangslaug 15. juni 2011

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud!

 2. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar.

 3. Beretning v/formanden - denne gang skal han kun huske ét år tilbage.

 4. Kassererens beretning v/Søren

 5. Festudvalgets beretning v/Johan

 6. Valg af formand - Morten modtager genvalg.

 7. Valg af kasserer - Søren modtager genvalg.

 8. Valg af festudvalg - Johan modtager genvalg.

 9. Indkomne forslag - kommer på dagsordenen efterhånden som de kommer ind.

 10. Eventuelt

 

 

ad 1. Valg af dirigent

Bjarne blev valgt som dirigent. Bjarne informerede om, at flaget var blevet hejst ved Tove (læs Bjarne) kl 8:00.

 

ad 2. Valg af referent

Den faste sekretær var på skadestuen med sin datter, så Johan blev valgt som referent – under protester.

 

ad 3. Formandens beretning (v/Morten)

Her kommer de vigtigste punkter fra formandens meget lange beretning, hvor han berørte emner, der ikke berørte flaglauget. Det vigtige er følgende:

 1. Lauget har fået ny flagstang – en ny 12 meter glasfiberstang.

 2. Alle fødselsdage i lauget er blevet overholdt jævnfør formanden.

 3. Kr. Himmelfart blev flaget glemt. Det blev først taget ned den næste morgen.

 4. Formanden gjorde også opmærksom på, at han var sur over kritikken af sidste beretning.

 5. Der er kommet ny samlingsbænk ved flagstangen.

 6. Formanden havde sendt bydrengen i byen efter ny vimpel. Formanden havde udtrykkeligt gjort opmærksom på, at det skulle være til en 12 meter stang. Og bydrengen kom hjem med en vimpel til en 10 meter stang.

 7. Observatørerne havde aldrig hørt noget lignende referat (og dette er ikke positivt ment).

 8. Der blev rejst kritik af, at vimplen var blevet taget ned inden ny var blevet indkøbt, så lauget var uden vimpel i lang tid.

 9. Formanden mente det var Søren, der bandt knuderne på vimplen, og fremover er Søren blevet pålagt, at han skal kravle op og binde dem op.

 10. Formanden mente det var en god beretning, men vi ved bedre.

 11. Observatørerne + forsamlingen kunne lige blive enige om at godkende beretningen.

 

ad 4. Kassererens beretning (v/Søren)

Det var tydeligt at kassereren var ude i en større søforklaring med paralleller til vulkaner og bakterier for at fylde på en tynd beretning. Skuden er holdt på ret kurs. Der har ikke været nogen bevægelser siden 1997. Men ved gennemgang af regnskabets hæfte ved observatør Benno kom det frem, at der var sprunget to sider over, og at der havde været bevægelser i 1999. Kassereren blev bedt om at stramme op til næste år og beretningen blev godkendt.

 

ad 5. Festudvalgets beretning (v/Johan)

Der kunne oplyses – hvilket ikke kom som en overraskelse for forsamlingen – at der ikke havde været nogen aktiviteter, hvilket udløste STOR kritik. Derfor foreslog Johan, at festudvalgets plan for kommende aktiviteter skulle fremlægges sammen med referatet.

 

ad 6. Valg af formand

Morten blev genvalgt.

 

ad 7. Valg af kasserer

Søren blev genvalgt.

 

ad 8. Valg af festudvalg

Johan blev genvalgt.

 

ad 9. Indkomne forslag

 

 1. Det blev foreslået, at kassereren skulle inddrive kontingenter ved begyndelsen af kommende møder startende for år 2012 – forslaget blev vedtaget.

 2. Der kom forslag om at observatørerne optages som fuldgyldige medlemmer, så de ikke længere har status som observatører – forslaget blev vedtaget.

 3. Der blev stillet forslag om at den fejlindkøbte vimpel til 10 meter stang bruges, for ikke at gøre formandens kone ked af det – forslaget blev vedtaget under store protester fra formanden. Han ville nedlægge Nato i Veto.

 

ad 10. Eventuelt

Så blev der helt stille jf Bjarne.
Benno gjorde opmærksom på, at der manglede et punkt på dagsordenen, der hed ’Godkendelse af referat’.