Allikebakken.dk

 

 

 

 

Referat af møde i flagstangslaug 15. juni 2012

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

 2. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud!

 3. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar.

 4. Beretning v/formanden - denne gang skal han kun huske ét år tilbage.

 5. Kassererens beretning v/Søren

 6. Festudvalgets beretning v/Johan

 7. Valg af formand - Morten modtager genvalg.

 8. Valg af kasserer - Søren modtager genvalg.

 9. Valg af festudvalg - Johan modtager genvalg.

 10. Indkomne forslag - kommer på dagsordenen efterhånden som de kommer ind.

 11. Eventuelt

 

 

ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste år frisk fra fad blev godkendt.

 

ad 2. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud

Skal jeg være ordstyrer, siger Bjarne – ja tak!

Dirigenten konstaterede derefter, at der er lovligt indkaldt – og alle er mødt op.

ad 3. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar - vikaren bestod ikke.

Ninna valgt som referent.

ad 4. Beretning v/formanden - tag en pude med - der er lovet 19 siders beretning.

Flaget var ikke oppe før kl 10 på Valdemars dag, da det var lejet ud til en spejderlejr på Mors.

Flaget skal lægges sammen og lægges i en plasticpose, når det tages ned – ikke proppes ind i postkassen. Søren påpeger, at det ikke må være vådt når det lægges i postkassen.

Ingenting er sket i løbet af året – hvis formanden SKAL uddybe det.

Beretningen taget til efterretning.

ad 5. Kassererens beretning v/Søren

Søren påpeger alvorligheden i økonomien. Der skal være frirum, da vi er meget pressede. Der sidder flaglaug alle vegne – alene i østen sidder der mange og venter på chancen for at vælte os af pinden.

Det var været en stormomsust periode – meget krævende – men kassereren mener, at han fortsat har styrken til at klare hvervet. Der er alle de store krav, bl.a. til etisk regnskabsførelse. Kassereren har været nødsaget til at tage hensyn til nr 9, for hvem ved hvad de går og laver. Derfor har kassereren måtte tage hensyn til deres situation. Beholdning ved starten af regnskabsåret kr 161,75, og kr 561,75 ved slutningen af året.

Marianne påpegede, at kassereren skal inddrive kontingenter ved starten af møderne.

Kassereren vil overveje at tage det til efterretning i regnskabsafdelingen.

Kassererens beretning blev godkendt.

ad 6. Festudvalgets beretning v/Johan

Udvalget berettede om aktiviteterne i det forgangne år. Der blev også fremlagt en plan for den kommende periode.

Der blev foreslået Operatur til OperaHedeland. Bjarne foreslår tur til Dahls Flagfabrik (v/Nørrevold), der har lavet flag siden 1864. Samme forslår også en tur til Tøjhusmuseet. Kunne måske kombineres med en tur til Nørrebros bryghus.

Bjarne har undersøgt historien om flag og faner. Den ældste er Ravnefanen der blev brugt i 1016.

Udvalgets beretning blev taget til efterretning.

ad 7. Valg af formand - Morten modtager genvalg.

Efter overtalelse valgte Morten at modtage genvalg. Blev genvalgt.

ad 8. Valg af kassér - Søren modtager genvalg.

Søren var til gengæld ikke i tvivl – selvfølgelig. Blev genvalgt.

ad 9. Valg af festudvalg - Johan og Bjarne modtager genvalg.

Johan og Bjarne blev genvalgt.

ad 10. Indkomne forslag

1. Johan: Fast plan for afholdelse af generalforsamling. Fx mødestart kl 17:00 og spisning kl 18:30.

Planen blev vedtaget som udgangspunkt.

ad 11. Eventuelt

Benno foreslog en Allike-fane. Søren foreslår en juridisk kommission, der kan finde ud af, om det vil være lovligt at flage med sådan en. Ellers blev forslaget godt modtaget. Benno undersøger lovligheden.

Bjarne foreslog, at der lægges en kalender i postkassen, hvor man kan angive, hvorfor man flager. Det kan overvejes at sætte flagdagene i.

Det skal opklares, hvad forskellen er på estandart, faner og flag. Det er jo en del af afgørelsen af, hvad der er det ældste. Der bør nedsættes et historisk udvalg.

I 2019 vil Dannebrog have 800 års ’fødselsdag’. Det kunne fejres med en tur til Estland, Letland eller Lithauen.

Mødet blev hævet kl 18:01.