Allikebakken.dk

 

 

 

 

Referat af møde i flagstangslaug 15. juni 2013

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Valg af referent
 4. Beretning v/formanden
 5. Kassererens beretning v/Søren
 6. Festudvalgets beretning v/Johan
 7. Valg af formand
 8. Valg af kassér
 9. Valg af festudvalg
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

 

 

Mødet startede kl 14 med at flaget faldt ned fra himlen (flagstangen).

ad 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud

Bjarne er valgt – naturligvis. Til spørgsmålet om, hvor vidt generalforsamlingen var lovligt indkaldt, var svaret, at det gerne skulle være 14 dage før, men at det ikke er nævnt i vedtægterne. Dirigenten siger ok til, at sekretæren tager over og udsender referatet.

 

ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Bjarne spørger til om der er nogen, der har LÆST referatet. Benno trods alt læst det – men ingen kommentarer. Bjarne spørger igen til kommentarer – uden svar anses referatet for godkendt.

 

ad 3. Valg af referent

Dirigenten foreslår den faste sekretær – der gerne tager en tur mere.

 

ad 4. Beretning v/formanden

Beklager den korte indkaldelse – selvom jeg ikke har belæg for det jeg siger. Vi går videre. Det må kraftigst påtales, at flaget skal behandles med respekt. Lægges pænt sammen, så man ikke kan se noget hvidt, og lægges i pose.

Flipper er kommet med i flaglauget.

Opsætningen af vimplen – snoren skal to gange omkring stangen – ellers bliver formandens søvn forstyrret. Ved fars dag skal flaget hejses kl 8 – ikke før eller senere.
Valdemarsdag har formanden kontrolleret på det store internet. Formanden fortæller historien om Valdemars dag. Flaget faldt ned i 1512 – og så også i dag på Allikebakken. Data kontrolleret af Lene.

Ordet Volapyk er også blevet slået op. Opfundet i 1880 – formanden kommer med en længere fortælling om esperanto. Referenten har misset relationen til beretningen.
Formanden mangler information fra kassereren om beholdning – bare den ikke er forsvundet til udlandet.

Dirigenten spørger til resten af året – og konstaterer, at resten af året er gået hen over hovedet på formanden.

Dirigenten: Er der flere spørgsmål til formanden som han ikke kan svare på? ……åbenbart ikke.
Beretning godkendt.

ad 5. Kassererens beretning v/Søren

Kassereren tager en stor slurk – store ord og varm luft. Lene opsummerer til ’flush flow’!!! Kassereren beretter, at vi igen er kommet ud af året med overskud på over 1100 kr. Kassereren mener, at revisoren vil kunne godkende regnskabet, hvis han kan træffes hjemme. Det begyndende opsving skal vurderes. Kassereren har konsulteret eksperter. Det foreslås, at kontingentindbetalingen udskydes et år. Formanden spørger om beløbet er indsat på en gevinst-konto eller om de ligger i madrassen. Benno mener, at banken giver negative renter. Festudvalget foreslår, at vi fastholder indbetalingerne og så finder nogle udgifter.
Beretning godkendt.

 

ad 6. Festudvalgets beretning v/Johan

Der har ikke været de store arrangementer – et par ture på bænken. Havde vi bare vidst, at der var så mange penge i kassen. Nu vi ved det så kan der jo sagtens findes på noget. Kan vi få en forundersøgelseskommisionskonto?
Dirigenten: Er der spørgsmål?
Generelt: Er der nogen idéer til nye arrangementer? Formanden synes, at der skal komme en plan.
Johan foreslog igen, at vi så, hvordan flagbajere og flag produceres. Flagene bliver dog produceret udenlands og det bliver nok lidt langt.
Festudvalgets beretning blev godkendt.

 

ad 7. Valg af formand

Har haft lidt modgang, men…….HAN ER VALGT.

 

ad 8. Valg af kassér

Kassereren har jo passet rigtigt godt på pengekassen – han er genvalgt.

 

ad 9. Valg af festudvalg

Det kræver at de laver nogle fester. Benno foreslår ham selv og Johan tager teten og finder på noget rigtigt festligt!!!

 

ad 10. Indkomne forslag

Gennemgang/vedtagelse af flagdage. Johan kan huske den oprindelige indkaldelse (ligger på flaglaug.allikebakken.dk), hvor der står, at vi skal fastholde flagdagene – det sker ikke. F refererer til tidligere beslutning om, at man flager når man har lyst. Dirigenten fortæller, at har man en flagstang, skal man fastholde flagdagene.
Morten mener godt man selv kan vælge. Marianne bifalder, at vi udvælger nogle dage – der er jo nogle indlysende, men at det er bedst at lade være i dårligt vejr, for så bliver flaget ødelagt. Johan mener, man skal tage ikke kongelige flagdage. Benno holder fast ved, at man SKAL IKKE flage, fordi man har en flagstang med mindre man er på en statslig ejendom. Der blev enighed om at revidere listen – resultatet blev:
• januar – Nytårsdag
• Palmesøndag
• Skærtorsdag
• Påskedag
• Store Bededag
• Pinsedag
• 5. juni – Fars dag – nårh ja og så Grundlovsdag.
• 15. juni – Valdemarsdag
• 25. december – Juledag
• 26. december – 2. Juledag
Det foreslås at formanden får hjælp til at overholde de vedtagne flagdage. Søren vil gerne påtage sig at tage det ned igen. Dirigenten foreslår, at man hjælper til, hvis man ved det er flagdag, og flaget ikke er hejst. Tove har en vigtig opgave: sparke til formanden, når det er tid til rejsning (flagdag altså!!!!).
Under festudvalgets tissepause blev kørearrangementerne til bakken vedtaget. Bjarne og Ninna er chauffører.
Dirigenten: Er der flere kommentarer til flagdagene?
Stilhed.

 

ad 11. Eventuelt

Kommentarer til referat fra sidste år – Benno fortæller:
Flag: Aflangt stykke stof med mønster/farver.
Faner: et flag, der er fastgjort til en stang. Man kan have sin egen fane – fx det danske flag med et våbenskjold på.
Flaget bruges i mange udtryk: tone flag, hvidt flag, kippe flag, vise flaget, gå ned med flaget
Estandart: udbredt – udspændt – altså nærmest en fane. Trekantet (spids)
Kvartermærke: ligner en fane.
Konklusionen er, at vi godt kan lave en allikefane – det vil svare til et kvartermærke. Lene ved hvor vi kan få dem produceret.
Dirigenten minder om, at vi er under eventuelt og ikke kan vedtage noget.
Festudvalget er et hurtigt arbejdende udvalg (netop valgt) og de har to forslag (tur til bryggeri Skovlyst med øl-historie og en restaurant samt forslag om en fisketur med turbåd fra fx Helsingør). Der er bred enighed om, at det er gode forslag.
Ny vimpel? Vi skal have en lille vimpel…..nårh nej. Hvis vi skal have en estandart, så bruger vi jo den i stedet.
Kassereren foreslår bødekasse ved fx når man ikke nedtager flaget i tide. Bøde skal vurderes ud fra forseelsens karakter. Han vil udarbejde et konkret forslag til næste års generalforsamling.
Dirigenten: afgang til Bakken kl 16:30 – MØDET ER HÆVET