Allikebakken.dk

 

 

 

 

Referat af møde i flagstangslaug 15. juni 2015

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar
 4. Beretning v/formanden
 5. Kassererens beretning v/Søren
 6. Festudvalgets beretning v/Johan eller Benno
 7. Valg af formand - mon Morten modtager genvalg?
 8. Valg af kassérer - mon Søren modtager genvalg?
 9. Valg af festudvalg - mon Johan og Benno modtager genvalg?
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

 

ad 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud

Hvem er Bjarne? Bjarne tager i mod og konstaterer, at gf er lovligt indkaldt.

 

ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet skal sendes ud i stor pit. Referatet blev godkendt.

 

ad 3. Valg af referent

Punktet skal flyttes op som punkt 2 til næste år. Ninna blev dog valgt alligevel.

 

ad 4. Beretning v/formanden

Formanden har valgt at droppe et par flagdage for at beskytte flagstangen mod vejret. Det må være klimaforandringerne der gør det. Kasseren foreslår, at der flages om natten. Sekundmeter grænsen er 12 (Allan spurgte).


Bjarne ønsker vingummi i stedet for chips, da han ikke kan høre, hvad det bliver sagt.
Formanden synes, at flaget skal behandles pænt efter forskrifterne. Det er sket et par gange at flaget krølles sammen i postkassen. Men det går nogenlunde. Stor ros til medlemmerne for denne respekt for flaget.


Det konstateres, at det var en kort og præcis beretning.


Kassereren påtaler efterfølgende, at der ofte er knuder på vimplen. Formanden mener, at det er fint det er kassererens hverv, at løser knuderne, da det er en af hans forcer.


Der spørges også til, hvad flagning om natten handler om. Kassereren har konstateret, at flaget har hængt oppe om natten, da han har fået nye vinduer, der peger hen mod flagstangen. Vi skal dog helst undgå, at han bliver bekymret om natten, så Benno foreslår, at vi får et stormflag.


Kasseren vil gerne se, hvor vinden kommer fra. Charlotte foreslår en vind....
Formanden overlader endelig ordet til ordstyreren. Beretningen blev taget til efterretning.ad 5. Kassererens beretning v/Søren

Regnskabet ser fint ud. Det har dog været svært at få en uvarslet gennemgang af regnskabet. Kasseren har ikke kunne træffe revisoren hjemme.


Pengene i kassen yngler lidt – der er kommet 59,50 til 1.221,25. Vi må gerne se efter. Da vi ikke har udgifter, mener kassereren, at vi skal droppe kontingentindbetaling.


Kasseren foreslår en ny kasserer – måske en lokal håndværksmester. Charlotte mener dog, at regnskabet skal stemme 3 år i træk før det kan overdrages til en efterfølger.


De 25 øre kan dog kasseres, da de ikke er gyldige. Ordstyreren mener, der skal være kontingentindbetaling. Det skal fremgå af referatet, hvad den nye beholdning vil være. Marianne foreslår, at der tages af kassen til aftenens måltid.

Kassererens beretning blev taget til efterretning.

 

ad 6. Festudvalgets beretning v/Benno

Johan mener, han har haft mange sjove fester. Festudvalget skal lige beslutte, hvem der skal berette.


Året er gået – der er sket så meget, men ikke så meget festivitas. Der skulle gerne komme nogle gode forslag. Johan foreslår en tur til Nørrebros Bryghus. Benno synes det er et rigtigt godt forslag. Formanden mener ikke det skal være forslag – det skal være handling bag.

 

Benno foreslår, at det skulle være en kanotur på Mølleåen (Frederiksdal). Det kunne godt tage en dags tid. Formanden kan godt sejle, så han synes det er i orden. Kasseren erindrer sine unge dage, hvor han iagttog alle de der IKKE kunne finde ud af at styre kanoen. Allan foreslår, at der indhentes et tilbud. Formandens kone er bekymret fordi hun ikke kan svømme. Det kan Allan heller ikke, så det skal nok gå. Kassereren synes vi skal tage hensyn til vandskrækken. Benno foreslår, at vi putter Formandsfruen i en blå tønde, så vi kan passe godt på hende.


Dirigenten konstaterer, at forslagene faldt i god jord, men der må jo gerne komme flere forslag. Kasseren foreslog Brede Klædefabrik. Charlotte er vokset op der.


Beretning og forslag er taget til efterretning.

ad 7. Valg af formand

Spørgsmålet om hvorvidt han modtager genvalg blev droppet. Det er uoverskueligt at få flyttet flagstangen, så formanden blev genvalgt.

 

ad 8. Valg af kasserer

Kasseren er valgt – selvom han i dette øjeblik er rendt fra pladsen…..og ind til kødgryderne. Han får chancen for at få det til at række.

ad 9. Valg af festudvalg

Nødderne får lov til at fortsætte. Det var jo nogle meget gode forslag de kom med.

ad 10. Indkomne forslag

Der er kommet forslag fra nr 11 om, at der opsættes en højere flagstang – formanden (eller frue) ønsker større rejsning. Vidunderet koster omkring 2.500 kr. Johan støtter formanden i, at stangen skulle være højere. Bjarne synes vi skal opsætte en stang med modtager i toppen – så vi kan få et ordentligt mobilsignal. Allan synes godt der må stå TDC i det hvide kors i flaget, hvis de sponserer flag og flagstang.


Referenten undersøger pris på en 15 meter flagstang – Formanden undersøger mulighederne for at forlænge den eksisterende stang.


Vi kunne også have en vindmølle. De ældre i lauget vil jo ikke være generet af lyden.
Der skal laves et tilbud til TDC om at de får lov til at sætte en mast op.


Punkt 10 er slut – formanden har ikke fået lavet flere forslag.

 

ad 11. Eventuelt

Rivaler har konstateret, at Allikebakken ikke er helt ok med flag-tider. Det er en lokal opkomling. Johan mener vi må stramme op. Bjarne mener ikke, at vi skal lade os provokere. Vi vil i stedet imponere dem med 15 meter stang.


Bjarne foreslår et vejlaug. Der skal noget ny belægning til. Charlotte mener, at det skal skråne væk fra deres ejendom.


Bjarne påpeger, at Lises mark nu er tom, da der er høstet, hvilket er ideelt til opsætning af drager. Han har talt med Kristine om at lave en dragedag. Bjarne foreslår, at vi eksperimenterer med kampdrager med knive påmonteret, der kan skære fjendens liner over.
Formanden vil gerne have indkøbt nogle nye drageliner.


Der skal også startes et petanque søsterselskab. Dirigenten mener, at Charlotte er selvskreven som for-kvinde for sådan et. Hun har forberedt med vanding med Roundup og en robot-plæne-klipper er indkøbt.


Mødet er hævet.