Allikebakken.dk

 

 

 

 

Referat af møde i flagstangslaug 15. juni 2016

 

Flaget blev ikke hejst i morges

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud
 2. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde
 4. Beretning v/formanden
 5. Kassererens beretning v/Søren
 6. Festudvalgets beretning v/Johan eller Benno
 7. Valg af formand - mon Morten modtager genvalg?
 8. Valg af kasserer - mon Søren modtager genvalg?
 9. Valg af festudvalg - mon Johan og Benno modtager genvalg?
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

 

ad 1. Valg af dirigent - Bjarne er jo et godt bud

Bjarne sagde tak - og forsamlingen var korrekt indkaldt - på trods af diverse fejl i indkaldelsen.

 

ad 2. Valg af referent - den 'faste' sekretær er klar

Ninna valgt til referent. Sekretærens batterier er ladet op - opladeren siger at hun har gode batterier.
 

ad 3. Godkendelse af referat fra sidste møde

(Klokken 17:33 - noget forsinket - ankom Allan efter at have konsulteret hus-alteret og starten på Håndværkermessen. )
Formanden har godkendt referatet. Bjarne spørger, om alle har læst det. Charlottes rettelse til referatet: Hun er født TÆT på Brede Klædefabrik - ikke PÅ Brede Klædefabrik. Charlotte er ikke sikker på, at hun vil protestere.
Referatet blev godkendt.

 

ad 4. Beretning v/formanden

En tilløben gæst fortæller, at vejene ligner floder - kraftigt regnvejr andre steder. I Kagerup er der heldigvis sol.

Formanden har IKKE nedskrevet en beretning. Men han prøver at improvisere.

Den 23. juni sidste år blev flaget sat op kl 9:00 af Benno fordi Formanden måtte passe sit arbejde. Den 26. juni skulle der flages i anledning af Mariannes fødselsdag, men da kom det først op til middag.

19. juli blev flaget hængende natten over. Ingen kan ikke rigtigt huske, hvem der holdte fest.

Alt i alt er det jo gået meget godt. Formanden håber på en god sommer med masser af hygge ved flagstangen.

Tove-pigen har vasket flagstangen - og bordet - og formanden.

Formanden har ikke rigtigt mere at sige - vil dog gerne reklamere for Stark i Hillerød.

Er der spørgsmål? Ingen vil rigtigt træde på formanden.

Referenten spørger til, om den korte beretning kan tages til efterretning - den anerkendes med bifald.

ad 5. Kassererens beretning v/Søren

Kassereren starter med at konstatere, at der er digitalpost til Flaglauget.

Det har været en travl periode for kassereren. Knud og Marstrand kan ikke finde ud af det. Der foreligger jo en mulig børsnotering. Han har derfor været rejseaktiv i både ind- og udland. Flaglauget vil kunne får store indtægter ved at sælge til Sachs. Det hele er lidt uoverskueligt og derfor er intern revision blevet udskudt.

Hvad er der i kassen - er det store spørgsmål….

Der ligger en rødvinsprop…...frø til crysantemum og dild……..og det lader til, at der ER penge i kassen. Men pengene er der stadig: 1.221 kr. Kassereren har ikke haft pengene i kassen siden sidste år, så det må cirka være der alle sammen. Det har ikke været muligt at få en revisorpåtegning.

Der blev ikke betalt sidste år. Skal der betales i år?

Kassereren foreslår at der laves en ekstraordinær indbetaling NÅR festudvalget får planlagt noget. Det lader der til at være flertal for. Kassereren kan henvende sig til styregruppen.

Der mindes om, at kassereren først kan afgå, når kassen har stemt i 3 år - dvs han i hvert fald er kasserer de næste 3 år.

ad 6. Festudvalgets beretning v/Benno

Festudvalget har holdt mange møder - hovederne er helt bløde. Der har været forslag om kanoture, dobbeltdækkerbusture til Gilleleje med spisning og veterantræf. Men Udvalget er strandet på midlerne. Kassereren kan ikke finde kassen og derfor har udvalget ikke haft mulighed for at føre alle deres planer ud i livet.

Vi har dog været på bustur.

Udvalgsmedlemmet Benno tager hurtigt teten: smider I guldet? Så booker jeg.

Referenten må minde udvalgsmedlem Johan fast i at fortsætte beretningen, da det jo er en beretning han er igang med - ikke forslag til det kommende år.

Lene synes der skal nedsættes en styregruppe. Udvalgsmedlem Johan synes det er en glimrende idé. Der skal også laves en børne- og ungeafdeling.

Beretningen går over i overvejelser om kassereren mon har brugt kassen til noget andet.

Dirigenten fastholder: Kan vi tage beretningen til efterretning? Den anerkendes med bifald.

ad 7. Valg af formand

Der bliver diskuteret, om der skal være kampvalg - der bor jo andre i nr 11. Tove er ikke interesseret. Formanden foreslår, at Tove-pigen bliver næstformand, der kan træde i karakter i tilfælde af insulinchok eller fuldskab.

Dirigenten træder igennem og spørger, om vi vil vælge Morten som formand. Dette bifaldes - samtidigt så bliver Tove næstformand.
 

ad 8. Valg af kasserer

I hans fravær, så genvælges han, da han ikke har fremlagt et fyldestgørende regnskab.

 

ad 9. Valg af festudvalg

Benno holder fast ved, at hvis medlemmerne smider knapperne, så kan han for 3.500 kr leje en dobbeltdækker. Der kan spises smørrebrød på 1. salen af bussen.

Der tales også om en øl-tur. Johan prøver at finde de nærmere detaljer om et øl-sted.

Allan regner hurtigt og gætter på omkring 400 pr næse inkl. smørrebrød.

Festudvalget udsender forslag til datoer. Og der må gerne komme gæster med - så bliver det billigere.

Dirigenten spørger, om vi kan genvælge festudvalget, når de kan komme med alle disse planer. Allan vil gerne være konsulent.
 

ad 10. Indkomne forslag

Der er kommet forslag om der skal nedsættes en styregruppe, der skal holde styr på formanden, festudvalget og kasserer. Lene vil gerne være denne styregruppe. Hun vil dog gerne have festudvalget med.

Der er også kommet forslag om et børne- og ungeudvalg. Formålet skal være at få de unge med, så de bliver forberedt til et kommende generationsskifte. Anders tager sig af Ungeudvalget.

Der kommer forslag om et ældreudvalg - fx bestående af Bjarne og Tove.
 

ad 11. Eventuelt

Det viser sig, at lejer Tim har fødselsdag 1. november - mon han skal være medlem. Vi må huske at flage på hans fødselsdag.

Der tales om vimplen, der ofte hænger fast i beplantningen. Der kan jo indkøbes en længere flagstang. Det vil jo også være godt at kunne udkonkurrere nabo-flaglauget. 16 meter stang koster 6.299 og en 18 meter stang koster 6.999.

Mødet er hævet. Formanden takker for god ro og orden.

Marianne siger, at der er mad kl 18:45 - Det er jo om 7 minutter.